top of page

Yaklaşımımız

ESDER Türkiye olarak  yürüttüğümüz projelerde sonuç odaklı yönetim (RBM) sistemini benimsiyoruz. Bu sistem şekilde görüldüğü gibi döngüsel bir yapıya sahiptir. İlk aşama genel hedefi koyma, sonuç çerçevesini belirleme gibi planlama unsurları ile başlar. Tüm paydaşlar proje kapsamında ulaşılması planlanan sonuçlar konusunda mutabık kaldıktan sonra proje yürütme aşaması başlar ve sonuçlara ulaşıldığından emin olunabilmesi için izleme faaliyetlerinin çok kritik bir rolü vardır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri karar verme sureci ve sonraki dönemler için ders çıkarılabilmesi adına çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. 

​Böylelikle, tüm bu süreç sonucunda ortak hedefler ve bunların sonuçlarının nasıl ölçüleceğini tüm paydaşlarla koordinasyon içinde ve müşterek bir şekilde belirleyerek hem izleme ve değerlendirme sürecini daha sağlıklı hale getiriyor, hem de buradan elde edilen verilerin daha anlamlı hale gelmesini sağlıyoruz. Bu sürecin döngüsel doğası gereği de sonuçlardan gerekli dersleri çıkararak sürekli kendimizi ve projelerimizi geliştiriyoruz. 

bottom of page