top of page
Asset 18_4x.png

MİSYON

Eşit Yaşamı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleme Derneği, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında, sürdürülebilirlik kavramının üç ana boyutu olarak kabul edilen çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği gerçekleştirdiği faaliyetleri merkezine koyarak; sürdürülebilir kalkınmayı, iklim değişikliği ile mücadeleyi, güvenli, sistemli ve düzenli göçü, hayat boyu öğrenmeyi, sosyal içermeyi, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi destekleyerek tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hem günümüz hem de gelecek nesiller için daha adil ve yaşanabilir bir dünyaya destek olma amacı ile kurulmuştur.

VİZYON

Eşit Yaşamı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleme Derneği’nin vizyonu, “sürdürülebilirlik” kavramını sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda geniş ve kapsayıcı bir şekilde ele alarak günümüz gereksinimlerinin, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama kapasitesinden ödün vermeden karşılandığı bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamaktır.

bottom of page