top of page

Faaliyetlerimiz

Çevresel.png

ESDER Türkiye olarak, yürütmekte olduğumuz proje ve faaliyetler ile sürdürülebilir kalkınmanın üç ana bileşenine de katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Sunduğumuz hizmetlerin özellikle bu üç bileşenin kesişim noktasında yer almasına önem göstererek,  paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmekteyiz. 

 

Untitled design (1).png
Add a subheading (1).png

Kapasite Geliştirme

Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve sunulması.

Araştırma

Paydaş Yönetimi

Sürdürülebilir kalkınmanın farklı alanlarında araştırmaların gerçekleştirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması.

Paydaşlar arasında sinerji ve iş birliğini teşvik edilmesi ve bağlantı kurulması.

Raporlama

Uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik raporu hazırlanması.

Etkinlik Yönetimi

Çeşitli ortaklıklar aracılığıyla, farklı sürdürülebilirlik temalarında etkinlik düzenlemesi. 

Kurumsal İletişim

Sürdürülebilirliği kurumsal iletişim kanallarına entegre edilmesi. 

Farkındalık Artırma

Farklı sürdürülebilirlik temalarında farkındalık artırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Proje Yürütme

Proje Geliştirme

Çeşitli donörler tarafından fonlanan projelerin içinde yer alınması ve yürütülmesine katkı sağlanması.

İhtiyaçlar doğrultusunda farklı sürdürülebilirlik temalarında projelerin uluslararası donörlere uygun şekilde geliştirilmesi 

Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme

Sürdürülebilirliğin kurum kültürüne ve kurumsal stratejiye entegre edilmesi.

bottom of page