top of page
Asset 18_4x.png

HAKKIMIZDA

“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ilk kez Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından 1987 yılında yayınlanan Brundtland Raporu ile hayatlarımıza girmiş ve bu hedefe nasıl ulaşılabileceği konusunda yol gösterici bazı fikirler sunulmuştur. Raporda özellikle sosyal eşitlik, ekonomik gelişim ve çevresel sorunlar arasındaki bağlantıyı inceleyen ve sürdürülebilir bir kalkınma için bu üç alanı entegre eden politika önerileri paylaşılmıştır.


Eşit Yaşamı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleme Derneği (ESDER Türkiye), sürdürülebilir kalkınma kavramını sosyal, çevresel ve ekonomik alanların kesişim noktası olarak kabul ederek, bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmek üzere 2021 yılında kurulmuştur. Dernek, misyon ve vizyonu doğrultusunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra, iş birliği protokolleri çerçevesinde devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışarak çeşitli alanlarda yürüttüğü projeler ile sürdürülebilir kalkınmaya destek vermeyi amaçlamaktadır.

 

Ayrıca, dernek olarak uluslararası ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma gündem ve gelişmelerini yakından takip ederek, ülkemizde farklı paydaş ve sektörlerin bu gelişmelere nasıl uyum sağlayabilecekleri yönünde çalışmalar yapmayı da hedeflemekteyiz. Bunların en başında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Paris İklim Anlaşması gelmektedir. ESDER Türkiye olarak yaptığımız faaliyetleri bu uluslararası ve bölgesel plan ve stratejilere uyumlu olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Bu kadar geniş bir yelpazede yer alan konulara kapsayıcı ve bütünleyici fikirler geliştirerek bunları hayata geçirebilmek için  nitelikli ve alanında uzman bir ağa sahip olmamızın gerektiğinin farkındayız. Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler, özel sektör, sivil toplum ve akademide görev alan ve konularında uzman olan üye ve gönüllülerimiz ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için hep birlikte çalışıyoruz. 

bottom of page