top of page

İşyerinde Şiddetin Önlenmesi

Untitled design (3).png
  • ESDER Türkiye, duygusal, ekonomik, fiziksel, cinsel şiddete kesinlikle tolerans göstermez. Tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlar etik ihlaldir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çalışanın işine son vermekten başlayan ve yasal süreçleri başlatmaya kadar uzanan, şirket politika ve prosedürlerinde belirtilen eylemler alınır. Bununla birlikte ESDER Türkiye çalışanlarına üyelerine karşı herhangi bir yer ve zamanda gerçekleşen tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlar da aynı şekilde değerlendirilir.

  • Herhangi bir şekilde şiddet, düşmanca tavır ve davranış ya da şiddet aleti bulundurma gibi bir durumla karşılaştığımızda derhal Etik kurula ve Yönetim kuruluna haber veririz. Tehlikenin çok yakın olduğunu hissedersek öncelikle 155 Polis’i arayarak yetkilileri bilgilendiririz. Aile içi şiddet de çoğu zaman şirket çalışanlarının iş ortamındaki güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu tür bir durumla karşı karşıya kaldığımızda öncelikle polisi, hem kendi güvenliğimiz, hem de çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için bilgilendiririz.

  • İş yerinde fiziksel ve psikolojik güven ortamının oluşturulamaması, yalnızca kişisel düzeyde değil, aynı zamanda kurumsal ve toplumsal düzeyde de etki yaratmaktadır.

  • İşyerinde güvende olma durumunu ve duygusunu zedeleyen şiddet ve istismar eylemleri; yukarıdan aşağıya (üstlerden astlara), aşağıdan yukarıya (astlardan üstlere) ya da yatay (eşitler arası) yönlü gerçekleşebilir.

  • Çalışanlar iş ilişkilerinin zedelenmesi, işini kaybetme korkusu, kendisine inanılmayacağına yönelik endişeleri, yetersiz görünmekten kaçınma ya da özgüven eksikliği gibi sebeplerle bu davranış ve yaklaşımlara karşı sessiz kalabilir.

  • Bu gibi durumların önüne geçmek için ESDER Türkiye’de iş yerinde güven ortamının yaratılmasına zarar veren her türlü şiddet, istismar ve davranışa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı uygulanır.

  • Bu kapsamda; çalışanlarımızın işyerinde fiziksel ve psikolojik güveni zedeleyen durumları çekinmeden iletebilecekleri ve tamamen gizliliğe dayalı destek kanalları oluşturulmuştur ve çalışanlar ile paylaşılmıştır.

bottom of page